Филтриране по

Финансова помощ за ортопедични обувки или стелки

Ние от "МЕДИКА ВИТА" ЕООД, гр. Добрич сме представители на  " Колев и Колев" за изработка на  детски ортопедични и профилактични обувки и стелки  и  ЕТ "БА-СУПЕР-БОРИСЛАВ АБРАШЕВ" за изработка на  ортопедични и профилактични обувки за възрастни лица!!

Не питайте "ЗАЩО"?- ЗАЩОТО са най- добрите!

Поръчката на ортопедични обувки или стелки може да се извърши чрез:
– индивидуална поръчка
– поръчка с медицински протокол и отпускане на целева помощ от Агенция социално подпомагане

Правила за кандидатстване за целева помощ от Агенция социално подпомагане

Всеки, притежаващ проткол и задание от лекарска комисия, има право на изработка и ремонт на ортопедични обувки по индивидуална мярка с целева помощ. на следните чифтове годишно:

 • Деца до 18 годишна възраст по един чифт на 6 месеца + една поправка ИЛИ два чифта за 12 месеца + две поправки /по една на чифт/
 • Правоимащи над 18 годишна възраст един чифт + една поправка  за 12 месеца
 • Индивидуални коригиращи приспособления и стелки – медицински условия за отпускане по медицински индикации при диабетно стъпало – за деца до 18 год  един чифт на 3 месеца ИЛИ 4 чифта за една година  и за правоимащи над 18 години два чифта за 12 месеца.

Процедура по кандидатстване за целева помощ от Агенция социално подпомагане

  1. Лицето трябва да бъде прегледано от ортопед с направление от личен лекар или чрез частен преглед.
  2. След прегледа и установяване на промени в ходилото ортопедът изпраща лицето на специализирана ортопедо-травматологична лекарска консултативна комисия (ЛКК).
  3. Лицето получава от ЛКК медицински протокол и задание. Протоколът съдържа името на лекаря, лечебното заведение и проблемите, съпътстващи състоянието му. С него пациентът отива във фирма-производител на ортопедични изделия.
  4. Съобразно предписанията в медицинския протокол и заданието се взима мярка за изработване и се издава индивидуална поръчка, проформа-фактура и протокол с описание и цена. С копие от медицинския протокол от ЛКК, заданието и документите, издадени от фирмата-производител лицето подава молба-декларация по образец в „Дирекция социално подпомагане“ по местоживеене за отпускане на целева помощ.
  5. След подаване на молбата-декларация, лицето получава от съответната Дирекция по местоживеене заповед за отпускане на средства за изработване на ортопедични обувки/стелки, която се предоставя на "МЕДИКА ВИТА" ЕООД, ул. „Панайот Хитов“ 33, 9300 Добрич 0885 779 593.
  6. За да стартира производството по поръчката е необходимо да се предостави заповед в оригинал с печат, копие от медицински протокол (ЛКК) и задание от лекаря, изготвил протокола. Срокът за изпълнение на поръчката е 30 работни дни.
  7. Лицето се явява за проба/получаване на готовото изделие след обаждане по телефона от "МЕДИКА ВИТА" ЕООД. Отговорността за документи и отчитане пред „Дирекция социално подпомагане“ остава на "МЕДИКА ВИТА" ЕООД, което представлява края на процеса.

Важна информация:
– От Дирекцията се заплаща пълната сума на ортопедичните обувки.
– Ако на медицинския протокол няма отбелязан срок на валидност, то с него Вие имате право на ежегодна изработка на ортопедични обувки, стелки и ремонт.
– Ако в града Ви по местоживеене няма представител на "КОЛЕВ И КОЛЕВ" АД за изработка на  детски ортопедични и профилактични обувки или ЕТ "БА-СУПЕР-БОРИСЛАВ АБРАШЕВ" за изработка на  ортопедични и профилактични обувки за възрастни лица, по индивидуална поръчка, Вие имате право на пътни разходи до "МЕДИКА ВИТА" ЕООД, ул. „Панайот Хитов“ 33, 9300 Добрич 0885 779 593, които се покриват от Дирекцията спрямо конкретни правила.

 Нормативна база/документи

 • Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
 • Закон за хората с увреждания
 • Заповед №РД01/508 от 19.06.2018 за определени пределни размери /лимити/ на помощите за изработка, покупка, ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания
 • НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Финансова помощ за ортопедични обувки или стелки

Извинявайте за неудобството.

Потърсете отново