Филтриране по

Финансова помощ за ортопедични обувки или стелки

Ние от "МЕДИКА ВИТА" ЕООД, гр. Добрич сме представители на  " Колев и Колев" и  ЕТ "БА-СУПЕР-БОРИСЛАВ АБРАШЕВ" за изработка на  ортопедични и профилактични обувки за малки и големи!!

Не питайте "ЗАЩО"?- ЗАЩОТО са най- добрите!

Поръчката на ортопедични обувки или стелки може да се извърши чрез:
– индивидуална поръчка
– поръчка с медицински протокол и отпускане на целева помощ от РЗОК/от 06/2022 година/

Правила за кандидатстване за целева помощ от Агенция социално подпомагане

Всеки, притежаващ протокол и задание от ЛКК и одобрение от РЗОК, има право на изработка и ремонт на ортопедични обувки по индивидуална мярка с целева помощ. на следните чифтове годишно:

 • Деца до 18 годишна възраст по един чифт на 6 месеца + една поправка ИЛИ два чифта за 12 месеца + две поправки /по една на чифт/
 • Правоимащи над 18 годишна възраст един чифт + една поправка  за 12 месеца
 • Индивидуални коригиращи приспособления и стелки – медицински условия за отпускане по медицински индикации при диабетно стъпало – за деца до 18 год  един чифт на 3 месеца ИЛИ 4 чифта за една година  и за правоимащи над 18 години два чифта за 12 месеца.

Процедура по кандидатстване за целева помощ от Здравна каса/ РЗОК/

  1. Лицето трябва да бъде прегледано от ортопед с направление от личен лекар или чрез частен преглед/ ако кандидатства за ПЪРВИ път/. Ако вече е получавало безплатни ортопедични обувки по индивидуална мярка и поръчка, отива в Здравна каса и подава заявление/след изтичане на определения срок- възрастни= 2 години/ 2 чифта; лица под 18 години= 2 чф./ за 1 година/.    Ако се посещава ЛКК за първи път, комисията преценява  необходимостта от отпускане на ортопедични обувки и го изпраща по електронен път протокол до РЗОК.
  2. В рамките на 2/ 3 дни получавате обаждане /с номер на одобрението/по телефона от РЗОК. Посещавате нашия обект и ни го предоставяте: град Добрич, магазин „МЕДИКА ВИТА” /срещу МБАЛ ДОБРИЧ, до спирката- в блока/, ул. „Панайот Хитов” 33, вх. В, ет. 1,за контакти: 0885 779 593 и съгл. предписанията се взима мярка за изработване, определя се цвета и модела и се стартира индивидуалната поръчка.

Важна информация:

Изпълняваме поръчки за ортопедични обувки за малки и големи за клиенти от цялата страна.
 Нормативна база/документи

 • Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
 • Закон за хората с увреждания
 • Заповед №РД01/508 от 19.06.2018 за определени пределни размери /лимити/ на помощите за изработка, покупка, ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания
 • НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Финансова помощ за ортопедични обувки или стелки

Извинявайте за неудобството.

Потърсете отново